Vet mer om att rita bygglovsritningar själv

24 augusti, 2020 admin 0 Comments

Vet mer om att rita bygglovsritningar själv

Många väljer att anlita en sakkunnig för att få utförda de bygglovsritningar som behöver skickas med ansökan. Andra väljer att göra det själv. Främst är det kanske ett sätt att spara pengar, men säkerligen är det många som vill göra det själv. Men det är viktigt att vara noga. Redan långa handläggningstider kan förlängas markant om du behöver komplettera eller skicka in en helt ny ritning.

För den som ska göra sina konstruktionsritningar själv är det viktigt att vara noggrann. De måste också vara rena och tydliga, då de kommer att arkiveras under en lång period. I framtiden ska de kunna tas fram som underlag för att tveklöst avgöra vad det är som ditt bygglov faktiskt gäller. Ska man rita själv gäller det således att vara noggrann och se till att man utför det enligt de krav som ställs.

Vanliga fallgropar för den som ritar egna bygglovsritningar

Ett vanligt misstag som görs är att man gör linjerna lite för enkla. Kanske använder man en linjal och gör den spikrak, vilket sedan inte motsvarar hur byggnaden faktiskt se ut i verkligheten. Det händer också att det helt enkelt fattas linjer. Till exempel kan en yttervägg aldrig redovisas med enbart ett streck på en planritning, helt enkelt eftersom de inte är så smala. Det krävs två linjer för att ge information kring väggens tjocklek. Samma princip appliceras till exempel på foder vid fönster och på innerväggar.

Det här misstaget ger vatten på ringarna. Redovisar man en ytter- eller innervägg med enbart ett streck leder det till att rummens innermått inte kommer stämma. Som konsekvens av detta kan, bland annat, tillgängligheten inte granskas och bedömas ordentligt.

Titta på exempelritningar

En god idé är att titta på exempelritningar, som du kan hitta genom att söka på nätet. Det är något att titta på innan arbetet, att ha som referens under arbetet och att jämföra med när dina bygglovsritningar är klara. Titta på hur det ska göras, och gör en bedömning huruvida din ritning håller samma kvalitet.

Bra att känna till

  • Bygglovsritningar skall utföras på ett blankt, vitt papper.
  • Rita skalenligt.
  • Använd linjal.
  • Titta på flera exempelritningar och jämför.

Rutat papper kan användas för en första skiss, men måste överföras till ett vitt papper.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *