Stafettläkare och lön är en het potatis inom vården

28 september, 2023 Hans Berggren 0 Comments

Stafettläkare, även kända som hyrläkare, är en kategori av läkare som arbetar på korttidskontrakt eller på konsultbasis för olika vårdgivare. Denna arbetsmodell har på senare år väckt en del debatt, särskilt när det kommer till löneskillnader och arbetsvillkoren jämfört med fast anställda läkare. I denna artikel kommer vi att undersöka och jämföra hur en stafettläkare med lön från ett bemanningsföretag står sig i förhållande till sina tillsvidareanställda kollegor.

3 faktorer att beakta när man diskuterar stafettläkare och lön

När vi jämför hyrläkare och tillsvidareanställda läkare avseende lön och förmåner är det viktigt att känna till att:

  • Hyrläkare vanligtvis har högre löner. När vi diskuterar stafettläkare och lön kan lönen variera kraftigt beroende på specialitet, erfarenhet och det aktuella behovet av läkare. Generellt sett ligger timlönen för denna yrkesgrupp avsevärt högre än för fast anställda läkare. Enligt olika källor kan de inte sällan tjäna mellan 800 och 1 500 kr i timmen. Detta skulle motsvara en månadslön på 60 000 kr till över 100 000 kr, beroende på arbetstid och specialitet.
  • Tillsvidareanställda läkare har vanligtvis lägre löner. En tillsvidareanställd läkare i Sverige har oftast en månadslön som varierar beroende på läkarens erfarenhet, arbetsplats och yrkesnivå. Som nyutexaminerad kan man förvänta sig att få en ingångslön på cirka 30 000 till 40 000 kr per månad. En specialistläkare med flera års erfarenhet kan dock tjäna mellan 60 000 och 80 000 kr. Värt att notera är att dessa siffror inte inkluderar eventuella tillägg för obekväm arbetstid eller andra bonusar/tillägg.
  • Förmånerna kan variera beroende på anställningsform och arbetsgivare. På pappret verkar det som en stafettläkare med lön från ett bemanningsföretag tjänar betydligt mer än sina fast anställda motsvarigheter. Det är dock viktigt att beakta de många olika faktorer som påverkar denna ekvation. Till exempel saknar konsultläkare ofta den jobbtrygghet, de möjligheter till kompetensutveckling samt de pensionsavsättningar som fast anställda läkare har. Å andra sidan varierar detta en hel del mellan olika bemanningsföretag. Så om du har turen att hitta ett bemanningsbolag som är mer generöst på detta område behöver inte skillnaderna vara fullt lika stora.

Därför är det viktigt att se till hela bilden när man diskuterar denna viktiga fråga.