Det har skett en hel del på internet och vi använder det på ett sätt som inte var aktuellt tidigare. Förr handlade en sökning i de större sökmotorerna om att skriva korta och breda fraser. Nu är konsumenten eller användaren mer direkt i tilltalet och man kan oftare se longtail-sökningar som är klart mer direkta och genomtänkta. I takt med att användare kommer fram till hur man kan använda sökmotorerna mer effektivt, blir det en anpassning även från e-handlarnas sida och från informationssidor som vill nå ut till personer i närheten.

Sökoptimering har under lång tid varit någonting självklart för de flesta internetbaserade verksamheter men hur man går till väga för att fånga besökare är någonting som förändrats radikalt under åren som gått. Från att ha kommit undan med fula metoder och sökord som haglar på en i övrigt tom sida, krävs nu innehåll som tillför någonting och som läsarna kan uppskatta.

Detta i kombination med optimering av kod, strategi och starka länkar är vad som ofta förekommer i den optimering som görs nu för tiden. Hur det ser ut i framtiden är det ingen som vet men tendenser pekar mot större behov av intressant fakta.