Hur mycket kostar det att äga ett fritidshus?

25 januari, 2023 Hans Berggren 0 Comments

Har du hittat ett perfekt fritidshus och känner att det är dags att slå till? Förutom att kolla på själva köpeskillingen finns dock en rad andra kostnader du bör räkna med – så som drift, underhåll och försäkring. Huset kommer kosta många tusenlappar varje år – utan att ens räkna in kostnader för lån och amortering.

Inköpspris och lån

Den första stora kostnaden för ett fritidshus är förstås själva inköpet och för dom allra flesta är det nödvändigt att ta ett lån för att ro köpet i hamn. Hur mycket ett lån kostar beror såklart till stor del på hur stort det är och vilken ränta som ges av banken.

Andra kostnader för ett fritidshus

Förutom lån och amortering tillkommer även en rad andra kostnader, bland annat i form av driftskostnader. Även om det finns fritidshus med enklare standard, utan både el och rinnande vatten, så är det ändå vanligare att det finns än att det inte finns.

Vad gäller el så kanske det inte förbrukas så mycket under sommarhalvåret men om huset är av åretruntstandard kan det vara bra att ta lite höjd för uppvärmningskostnader.

Om fritidshuset inte används under vintern kan det ändå vara klokt att ha i gång lite underhållsvärme för att inte riskera frysskador, så även där bör ett par kronor i elkostnader räknas in.

Dessutom tillkommer ofta ännu fler utgifter, till exempel för:

  • Eventuella samfälligheter
  • Sophämtning
  • Försäkring
  • Fastighetsavgift

En fastighet med egen brunn och avlopp kommer ha löpande kostnader för detta och detsamma gäller om det finns eldstad och skorsten – den behöver sotas med jämna mellanrum.

Lägg där till kostnader för underhåll – ett fritidshus kan liknas vid en vanlig villa, om än ofta i lite mindre storlek, och kräver ungefär samma typer av renoveringar och åtgärder. Fasaden behöver målas om då och då, taket behöver rengöras och kanske bytas någon gång och fönster och dörrar behöver såklart också ses över och hållas i gott skick.

Precis som för en villaägare så kan den som har ett fritidshus göra rätt i att ha en buffert för renoveringar, underhåll och oförutsedda kostnader. Kanske börjar det läcka in vatten från taket eller så kanske kylskåpet går sönder. Oavsett är det alltid skönt att ha något att ta ifrån när stora kostnader uppstår.