Tarot i flera kulturer

29 mars, 2014 webmaster 0 Comments

När man talar om tarot handlar det oftast om hur man lär sig att lägga tarot och vad man kan läsa sig till vad gäller tolkning av de kort som kommer upp vid en sittning. Intresset för tarot och andra tekniker som har med framtid och spåkonst att göra, har blivit allt större under senare år och man kan hitta en uppsjö litteratur i ämnet även på vanliga bibliotek och bokaffärer. Detta har varit en stark trend under många år och allt tyder på att vi även i fortsättningen kommer att kunna se allt större marknad för denna typ av saker.

Någonting man oftast bara nämner i förbifarten men som inte alla satt sig in i, är varifrån tarot kommer och hur det förhåller sig mellan olika kulturer genom historien. Det vi känner till om tekniker och metoder som på sätt och vis påminner om tarot, eller berättelser som på olika vis talar om uppkomsten av vår samtid, finns ofta representerat simultant hos ett flertal kulturer. Detta har gett upphov till en hel del forskning bland akademiker vars fält är relaterat till dessa fenomen.

Tarot har ett diffust ursprung
När man vill gräva sig ner i historian bakom tarot kommer man snabbt att inse att det är lättare sagt än gjort. Även om vi kan se tydliga spår några hundra år i tiden, är det inte så enkelt att hitta något egentligt ursprung. Den som vill skulle kunna se det som att tarot plötsligt var tillgängligt utan att någon egentligen vet hur. Än mer intressant är det att man i huvudsak forskat på de landområden som haft koppling till esoteriska traditioner eller astrologi. Kanske ligger svaren någon annanstans?

"Tarot är mytomspunnet och har fört med sig berättelser som är olika välgrundade. I vissa fall finns det en strikt pragmatisk ansats i de studier som genomförts, medan det förhåller sig på helt andra sätt med andra teorier" läs mer om Tarot här

De flesta av de som forskat på området har enats om att det kan finnas en mängd olika förklaringar till varifrån tarot kommer och även att det kan finnas platser vilka simultant använt sig av tarot utan att man kan se någon egentligt logisk spridning från den ena platsen till den andra. Det vi kan fastställa med säkerhet är dock att man gjort fynd av tarotkort vilka härstammar från skiftet mellan 1300 och 1400 talet. Dessa kort finns att titta på om man besöker muséum i Italien. Dock är det ju som sagt fråga om det äldsta fynd man gjort och inte om de äldsta kort som funnits.

Tarot i gamla Egypten
Om man har vana av att läsa om mystik och underliga fenomen genom historien, har man antagligen också varit i kontakt med en hel del böcker och studier som går in på hur Egypten påverkat samtiden och även vår tid genom en rad händelser. Det finns många som vill härleda tarot till gamla Egypten och bland de olika teorier som läggs fram angående tarot och hur detta kommit fram, är det vissa som jobbat hårt. En av de personer som lagt ner en hel del tid på att hitta fenomen i Egypten är Aleister Crowley. Denna man har under sin levnad påverkat synen på allt ifrån utomjordingar till tarot. Kanske har du läst om Thelmitiska läror eller om magick?

Den senare kan tyckas se ut som en felstavning men är en ny stavning som användes av denne man. Han ville göra skillnad mellan olika former av praktik och har därför skrivit ut ordet på detta vis. Att hamna allt för långt in på denne persons idéer är inte någonting som kommer att berätta mer om hur tarot kommit fram i ljuset, men han jobbade en hel del med just frågor som rör detta och har även tagit fram en kortlek med symbolik vilken går att finna om man tittar mer på Egypten och de traditioner man relaterar dit. För att hitta mer info om tarot och kort finns en uppsjö skrifter man kan konsumera.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *