Referenspriser på tandvård – Hur funkar det?

29 februari, 2020 admin 0 Comments

Referenspriser på tandvård – Hur funkar det?

Som inom de flesta produkter och tjänster så är det fri prissättning på tandvård inom Sverige. En yrkesutövare i denna bransch kan därmed sätta exakt vilket pris som helst. Med riktpriser -och krav på att presentera dessa tydligt- blir det däremot lättare att jämföra prisnivåerna.

Referenspriser hos tandläkare har minst två funktioner. För det första blir det enklare för patienterna att jämföra priser mot en ”normalnivå” för den specifika behandlingen. För det andra talar referenspriserna om hur mycket man kan få i bidrag via statliga tandvårdsbidraget.

Gällande referensprislista hittas alltid på tlv.se. På denna websida uppdateras prislistan en gång per år. De priser som varje tandläkarmottagning presenterar på sin hemsida måste även där noteras i förhållande till referenspriser. (Däremot finns det inget krav på att visa referenspriser på behandlingar som man inte erbjuder.)

Två olika priser

Generellt finns två referenspriser inom tandvård. Den första gäller vid allmän tandvård och den andra vid specialistvård, vilket därmed innebär en högre nivå.

Så kan det se ut

Solna Dental presenterar prislista på sin hemsida. Där anges de vanligaste behandlingarna som exempelvis årlig undersökning, akut behandling och tanduttag. Exakt vilken behandling som måste ske kan avgöras efter att en undersökning skett.

Är dom billigare eller dyrare än andra tandläkare i Solna och resterande del av Stockholm? Ett sätt är att titta på referenspriset och därmed se om prisnivån är på ”normal” nivå eller inte. Det kan se ut på följande sätt:

101 – Basundersökning – Tandläkaren i Solna 845 kr – Referenspris 845 kr

Siffran – Siffran står för åtgärdsnummer. Genom att man har siffror som definieras med exakta åtgärder blir det lättare att ställa exakt lika behandlingar mot varandra. Vad dessa siffror betyder går att läsa på tlv.se

Namnet – Här presenteras kortfattat vilken behandling som ges. I detta fall en klassisk årlig undersökning.

Pris på klinik – Denna tandläkare i Solna tar 845 kr för 101 Basundersökning.

Referenspris – Detta är det referenspris som alltså rekommenderas för denna behandling. I detta fall är det alltså exakt samma pris vilket betyder att denna tandläkare har ett pris på ”normalnivå”. Som patient kan man säkerligen både hitta lägre och högre priser runt om i Stockholm men man behöver inte vara rädd för att man betalar ett överpris hos just denna tandläkare.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *