Olika vägar till relining av avlopp

18 december, 2020 webmaster 0 Comments

Relining (rörinfodring) är ett arbetssätt som förlänger livslängden på avlopp i fastigheter. Det ska inte likställas med stambyte då det är två skilda arbetsmoment med olika resultat. Samtidigt kan arbetet skjuta fram behovet av stambyte med väldigt många år. Det finns ett flertal vägar till relining och vilken metod som ska väljas beror bland annat på:

 • Materialval
 • Hållfasthet
 • Torktider
 • Teknisk möjlighet till applicering

Inför att ett arbete påbörjas sker därför grundliga undersökningar så att rätt metod ska väljas. Det är även denna undersökning som påvisar om relining eller stambyte behöver ske.

Relining av avlopp via…

 • Longline
  Longline kallas ofta för strumpmetoden vilket även återspeglar hur arbetssättet genomförs. En ”strumpa” blåses ner i det avlopp som behöver renoveras. Den pressas sedan ut mot sidorna av röret genom kraftigt lufttryck. Eftersom strumpan till viss del består av härdplast kommer därmed ett inre rör att appliceras på insidan av det gamla. Därmed spelar det ingen roll om det finns småskador, repor eller annat som påverkar det gamla röret negativt.

 • Pointline
  Pointline används vid relining av avlopp i det fall som skadan anses vara akut. Här sker istället lagning enbart på en specifik del av avloppet. Det kan därmed liknas med ett ”plåster” som lagar det akuta men som inte ser över hela ledningssystemet och förbättrar det.
  Med pointline kan ytterligare relining skjutas framåt vilket därmed kan vara en kostnadsbesparande åtgärd.

 • Sprayline
  Med sprayline appliceras det nya röret genom en sprutning, likt hur sprutmålning sker. Det är en form av relining av både avlopp och andra ledningar som främst utförs vid industrier. Detta utifrån att det blir en annan nivå av kvalité. Inom bostäder är det inte lika vanligt då samma nivå av säkerhet inte behövs för vanligt avlopp.

 • Hybrid
  Hybrid innebär en mix av flera olika arbetsmetoder. Detta i likhet med hur hybridlösningar används i andra sammanhang. Exempelvis kan delar av ett avlopp säkras med strumprelining medan andra delar får ett tidigt extra skydd via pointrelining. Vilken metod som väljs kan beror därmed på behov av hållfasthet, material i befintliga ledningar samt komplexiteten att fästa materialet.

Efter en slutförd relining sker alltid en kamerabesiktning för att säkerställa att renoveringen skett på ett korrekt sätt. Detta kan genomföras av oberoende kontrollanter.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *