Drygt 70 % väljer assistansbolag

21 januari, 2021 webmaster 0 Comments

När en person blir berättigad personlig assistans ges personen valet att själv välja vilken assistansanordnare som ska få uppdraget. Statistik som sammanställts för hela 2019 visar att drygt 70 % väljer ett privat assistansbolag. Det är därmed det överlägset vanligaste alternativet. På andra plats kommer kommunen med ca 19 %. (Gäller personlig assistans via Försäkringskassan).

Varje år sammanställer Försäkringskassan statistik över antal personer som får personlig assistans, dess omfattning och vilken assistansanordnare som valts. Sedan 2015 är trenden tydligt negativt. Med andra ord har antalet personer som beviljats personlig assistans minskat sedan dess. Detta både de som behöver mer än 20 timmar i veckan (Försäkringskassan) samt de som behöver mindre än 20 timmar (hjälp via kommunen).

Fler väljer assistansbolag

År 2002 valde de allra flesta sin hemkommun som assistansanordnare. Men därefter har trenden varit extremt tydlig – fler väljer assistansbolag. Det ökade kraftigt år till år samtidigt som allt färre valde kommunen som assistansanordnare vilket resulterade i att dessa två val låg på liknande nivå 2012. Sedan dess har ytterligare prioriterat privat assistansbolag ”på bekostnad” av det kommunala alternativet. Samtidigt ”rasade” antalet som valde kommunal hjälp från 2012.
Sammantaget innebär detta att ca 70 % av de personer som får personlig assistans via Försäkringskassan nu väljer privata alternativet. På övriga platser kommer följande:

  • Kommunen – 19,7 %
  • Assistanskooperativ – 6,0 %
  • Egen arbetsgivare – 3,1 %

Assistans via kommunen

Statistiken ovan visar enbart de personer som har assistans via Försäkringskassan. Men även bland de som blivit beviljad av kommunen är privat assistansbolag favoriserat. Enligt statistik från 2015 väljer 50 % dessa bolag och 43 % kommunen. Det är alltså stor skillnad på vilken assistansanordnare som väljs beroende på vilken aktör som beviljar assistansen. Detta även om brukaren har lika stor rätt att välja anordnare.

Även skillnad mellan män och kvinnor

Statistiken visar även att det är skillnad på hur mycket hjälp som män och kvinnor för. Det är nämligen skillnad – till männens favör.

  • Det är fler män än kvinnor som får personlig assistans (Försäkringskassan)
  • Männen har i genomsnitt fler timmar assistans (Försäkringskassan)
  • Det är fler män än kvinnor som får personlig assistans (Kommunen)

Vad detta beror på framgår inte i den statistik som presenteras av Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *