Hur jobbar man med fönsterputs i Stockholm?

31 december, 2014 webmaster 0 Comments

Skillnaden mellan hur man arbetar med fönsterputs i olika städer, mellan privatpersoner och företag och vilka slags jobb man har är ganska stor. Tar man exempelvis en jämförelse mellan en stor stad som Stockholm och en mindre stad som Härnösand för en person som jobbar med fönsterputs så kommer man här att märka en markant skillnad i hur dessa personer arbetar. Personen i Stokcholm kommer ju nämligen i en allt högre utsträckning få arbeta med butiker där skyltfönster och andra glas hela tiden behöver se fräscha och rena ut – detta samtidigt som han fortfarande kommer att genomföra sin fönsterputs hemma hos vanliga privatpersoner. Den som arbetar med fönsterputs i Härnösand har – naturligtvis – inte lika många butiker att jobba med utan kanske snarare får rikta in sig hos privatpersoner i första hand.

Marknaden i Stockholm är av naturliga skäl större än vad den är i Härnösand där det kan vara svårt att enbart livnära sig på putsning av fönster utan ofta tvingas ha detta som en slags extra inkomstkälla – detta mot en person som arbetar med fönsterputs i Stockholm som alltså kan ha detta som sitt yrke och dessutom nästan vara oumbärlig. Med oumbärlig menar vi alltså här att butiker, affärer och gallerior är beroende av att hela tiden får en fönsterputs genomförd i Stockholm då det indirekt påverkar hur deras försäljning och affärsverksamhet ser ut.

Dock ska man här även vara medveten om att konkurrensen i Stockholm är ganska stor inom just fönsterputs och att man därför kanske inte får alla jobb som man lämnar offerter på. Har man otur – eller är dålig – så kan man nämligen riskera att stå helt utan jobb men detta är ju ingenting som är unikt för just fönsterputs – detta gäller ju alla brancher i Stockholm där det finns hård konkurrens mellan olika företag om potentiella kunder.

Passar jag att jobba med fönsterputs i Stockholm?

Huruvida man passar eller inte passar för att arbeta med fönsterputs handlar om hur duktig man är på det primära – att få rutor rena – men det krävs även andra egenskaper och hit räknar vi främst effektivitet. Det här blir extra tydligt i just Stockholm i och med att fönsterputs måste ske ganska fort då det påverkar de butiker man utför arbetet hos om det tar för lång tid.

Hur skulle du själv känna för att gå in i en butik i Stockholm om någon står och genomför en fönsterputs? De allra flesta skulle avstå från att gå in och där har vi också förklaringen till varför det är viktigt med denna effektivitet. Man kan alltså inte stå och använda sig av gamla husmors-tips då man genomför en fönsterputs i Stockholm utan där handlar det om snabba ryck – utan att tumma på resultatet för den sakens skull. Har man dessa egenskaper så är dock fönsterputs i Stockholm ett både spännande och utmanande yrke som gör att man träffar mycket nya människor och där ingen dag är den andra lik.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *