Grunderna i sökmotoroptimering/SEO

13 maj, 2016 webmaster 0 Comments

SEO är en förkortning av engelskans Search Engine Optimization. Detta innebär att man genom olika metoder får en webbsida att synas högt upp bland sökmotorernas sökträffar. På så sätt driver man mer besökare och trafik till en hemsida. Endast i Sverige sker miljontals sökningar efter information varje dag där Google är den största.

Sökmotorer har framförallt två uppgifter. Först och främst ska de hitta sidor som handlar om sökfrasen och därefter ranka dem utefter relevans i relation till detta. För att denna uppgift ska vara möjlig bland de biljoner hemsidor som finns på Internet används olika algoritmer för att filtrera bland informationen. Vad som sen visas överst bland sökträffarna handlar alltså inte om ett företags omsättning eller storlek utan snarare om hur Google uppfattar den enskilda hemsidan. Dessa algoritmer är under ständig förändring och utveckling. Varje år sker det runt 400 justeringar och en avgörande faktor inom sökmotoroptimering är därför att ständigt hålla sig uppdaterad inom området.

On-page och off-page

Hemsidans innehåll spelar en viktig roll där en väloptimerad hemsida är att sträva efter. Det är både innehållet på hemsidan och hemsidans konstruktion som spelar in när det kommer till one-page SEO. Detta berör då bland annat HTML-koder, URL-struktur och så kallade metataggar men även frekvensen av sökord och nyckelord, det vill säga det mer skriftliga innehållet. Det är vikigt att ta fram en sökmotoroptimering-strategi innan man bygger en ny hemsida, eftersom konstruktionen styr hur väl Google kan indexera sidan. Även val av sökord är vikigt att tänka igenom. Det finns olika verktyg som kan hjälpa till med att ta fram de mest relevanta sökorden för den nischen man befinner sig inom. Ca 25 % av alla sökord på ett dygn är helt unika, det vill säga att ingen sökt på just detta tidigare. Väljer man att fokusera på en sådan fras leder det därför inte till avsevärt mer trafik.

Off-page SEO berör alltså istället information om företaget utanför själva hemsidan. Detta kan vara ännu mer av vikt för hemsidans rankning. Off-page kan innefatta bland annat länkar som pekar på hemsidan. Dessa länkar ska även de vara relevanta utifrån sökordet där även tyngden mäts. En länk från en mer välkänd hemsida väger mer än någon från ett mindre, mer okänt företag. Även frekvensen av företaget i sociala medier är en viktig del av off-page SEO.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *