Sökmotoroptimering för e-handel

25 maj, 2016 webmaster 0 Comments

I Sverige sker det flera miljontals sökningar på Google varje dag. Detta skapar en enorm möjlighet för e-handelsbutiker att finnas tillängliga för en potentiell kund när denna söker efter något som företaget kan erbjuda. Däremot kan det tyckas svårt att sticka ut bland de biljoner hemsidor som finns på Internet. Här kommer SEO, eller sökmotoroptimering, in i bilden.

Ett kostnadseffektivt verktyg

e-handel snabbt och smidigtFöretagets rankning bland sökträffarna är en betydelsefull del av att få nya kunder. ”Syns du inte, finns du inte” är ett viktigt, om än uttjatat, uttryck när det kommer till marknadsföring. Genom algoritmer värderar sökmotorn olika hemsidors relevans utifrån sökordet. SEO handlar om att beakta denna filtrering och påverka hemsidans synlighet och ranking bland sökträffarna. Arbetet delas främst upp i två olika kategorier där den ena berör on-page, det vill säga allt det som finns på själva hemsidan. Den andra, off-page, handlar istället om extern information om företaget i fråga.

On-page SEO kan i sin tur delas upp i två delar. Den mer tekniska delen är viktig att tänka på när man väljer e-handelsplattform. Bland annat ska det finnas en tydlig och enkel URL-struktur. Detta hjälper sökmotorn att indexera hemsidan. Även det textliga innehållet är av vikt. Ett vanligt misstag hos e-handelsbutiker är att man behåller produkttexter från tillverkaren. Kopierat innehåll kommer inte att höja sidan i sökresultaten tillskillnad från ett unikt innehåll. Även att rätt sökord förekommer tillsammans med kontextuellt relaterade ord är vikigt. Här är det bra att genomföra sökordsanalyser. Nyckelordet bör varken vara för brett eller för unikt. Ungefär 25 % av alla sökord på ett dygn är helt unika och skulle därför inte öka trafiken till hemsidan på ett betydelsefullt sätt. Problemet med ett för brett sökord är att det blir svårt att konkurrera och stå ut från massan.

Man kan även tänka på att bilder är svårtolkade för en sökmotor även om de tillför mycket för hemsidan. Därför kan man skriva en så kallad alt text som kan beskriva dessa. Innehållet ska även vara säljande och korrekt formulerat.

Off-page SEO berör externa faktorerna som pekar mot hemsidan. Här talar man ofta om en länkprofil från andra hemsidor. Enkelt uttryckt kan man säga att en sökmotor ser länkar från andra hemsidor som ”röster”. Däremot är det inte bara antalen länkar som räknas utan även vilken typ. De ska både vara relaterade och ha en viss tyngd. Man tjänar alltså mer på en mer välkänd hemsida än någon mindre känd. Även sociala medier spelar in här. Allt fler företag syns idag på Facebook och Twitter och andra plattformar. Inte bara ger det en länk utan stärker också varumärket och ger utrymme för en dialog med kunderna.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *