Brandvarning

29 november, 2018 admin 0 Comments

Brandvarning

Bland de många rädslor man kan uppleva är den för brand inte ovanligt. Kanske har de flesta någon gång tänkt tanken att man glömt släcka ljus eller stänga av spisen. Det är en befogad skräck att råka ut för brand i fastigheten. Risken för personskador eller förlorade minnen är enorm då eld snabbt förtär allt vad värdefullt är. Utbudet brandvarnare och rökdetektorer vittnar också om att så är fallet.

När man skall införskaffa rökdetektor har man ett flertal alternativ som väntar. Kanske har det gått ett antal år sedan man senast handlade rökdetektor och utvecklingen har gått snabbt! Nu för tiden finns det ett brett utbud produkter vilka har sina varierande fördelar och nackdelar. Generellt kan man dock dela in dessa i två kategorier. Smarta rökdetektorer och traditionella brandvarnare. Den senare av dessa två känner igen tecken på rök och tjuter högt för att påkalla uppmärksamhet. Dessa har genom åren haft mycket god effekt och bidragit till att ett stort antal hem gått att rädda innan bränder startat.

Nästa alternativ är smarta rökdetektorer som är kopplade till hemlarm eller annan säkerhetstjänst. Dessa har en rad fördelar som är noga utformade för att ge ett så bra och komplett skydd som möjligt.

Simultant larm

När en av de nyare rökdetektorerna ger signal följer samtliga andra efter! Dessa är sammankopplade för att man skall få en varning oavsett var i huset man rör sig. vidare går signal till mobiltelefon för att man skall ha alla möjligheter att agera i tid! Skulle ändå inget av dessa visa sig tillräckligt kan en operatör ta kontakt med insatspersonal som kan rycka ut för att släcka branden. Det är alltid någon som hör dessa brandvarnare och via kamera kan räddningstjänst få all nödvändig information om vad som väntar när de kommer fram. Denna information kan vara det som avgör hur snabbt man kan släcka branden och därmed hur mycket av fastigheten som kan räddas.

För att ha dessa rökdetektorer behöver man ett hemlarm som är uppkopplat och ständigt aktivt. Det är vanligt att man har ett komplett larmsystem som inkluderar rökdetektorer, inbrottslarm, rörelsedetektor och vattenlarm.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *