Starta assistansföretag

17 december, 2018 admin 0 Comments

Att starta eget assistansföretag är en spännande tid för många, precis som när man sätter igång med vilken verksamhet som helst. Samtidigt är det en utmaning, och de flesta som försöker göra det får avslag. Det krävs att man uppfyller ett antal kriterier för att bli godkänd.

Ansökning

Processen att ansöka om tillstånd är förhållandevis krävande. Det gäller att man ser till att man uppfyller de höga krav som ställs. Det är inte bara att registrera firmanamnet och hitta kunder, alltså. Ansökningen görs hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som utöver tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal, vilket innefattar personlig assistans.

Titta noga på vad IVO efterfrågar ska finnas med i ansökan, och skicka inte den förrän den är komplett. Handläggningstiderna kan vara långa, och det kan vara tidsödande att behöva skicka dokument fram och tillbaka. Kort sagt ska ansökningen, på ett utförligt sätt, beskriva hur ditt assistansföretag ska anpassa verksamheten till den enskilda brukarens behov. Men det finns fler krav ännu så att förhålla sig till.

När din ansökan är komplett och skickad till IVO kommer en handläggare att gå igenom ansökningen. Till att börja med görs en helhetsbedömning av ansökningen, och i det här skedet kan du bes att skicka in kompletterande uppgifter. Ett beslut kommer sedan att tas, som kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm, om du är missnöjd. Information kring hur du överklagar kommer att bifogas med beslutet.

Många nekas

Information från 2014 kungör att två tredjedelar av de som vill starta assistansföretag blir nekade av IVO. Den vanligaste orsaken var bristande kvalitet, av de 155 ansökningar som gjordes under året. Av dessa var det enbart 46 av ansökningarna som godkändes, medan 201 avslogs.

Att många av ansökningarna bedömdes ha bristande kvalitet kunde till exempel härledas till bristande kompetens hos personal, samt svårigheter att beskriva hur verksamheten ska bedrivas i praktiken. En annan vanlig orsak var att man inte, på ett tillfredsställande sätt, kunde styrka att man hade tillräcklig kunskap om de lagar och bestämmelser som styr ett assistansföretags verksamhet i grunden. Hur många som överklagat sina beslut framgår inte av siffrorna.

Kan vara lukrativt

Att ett assistansföretag kan vara lukrativt är ingen hemlighet. Gör man ett bra jobb och erbjuder god assistans är det normalt inte svårt att göra vinst i bolaget. Den som har omkring tio kunder och omsätter 15 miljoner kan tjäna runt en miljon. Vad som anses vara en sund lönsamhet varierar, men många lägger sig kring 5 – 7 procents vinstmarginal. Det finns dock gott om exempel på assistansföretag som lägger sig markant högre än dessa siffror. Om man ser att ett assistansföretag har betydligt högre lönsamhet än andra kan det ge skäl att fundera. Vad är det som de sparar in på, som inte andra bolag gör? Det finns exempel på entreprenörer som startat flera assistansbolag och gjort sig förmögenheter på dessa. En del kan argumentera för att det är för lätt att få tillstånd att starta dessa bolag. Samtidigt visar siffrorna att det enbart är omkring en tredjedel som faktiskt får sina ansökningar godkända.

Hos detta företag som jobbar med assistansförmedling finns information.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *