Rekrytering inom teknik och industri i Stockholm

13 juni, 2019 admin 0 Comments

Rekrytering inom teknik och industri i Stockholm

Både teknik- och industribranschen har ett stort behov av personal. Det betyder flera saker, först och främst att personer med vissa färdigheter, kunskaper och kvalifikationer kan göra karriär inom två spännande branscher. För det andra innebär det även att det finns hög konkurrens om dessa personer. Hur lockar man till sig rätt medarbetare?

Att locka till sig talanger har alltid varit viktig, både för företag och organisationer. En viktig fråga att ställa sig är: varför skulle någon vilja arbeta här? Det kan bero på den höga lönen, att arbetsplatsen ligger på en attraktiv plats eller något helt annat. Exempelvis är ”värderingar” något som driver en yngre grupp av arbetare och vad respektive företag tar för typ av socialt ansvar. Generellt sätt är det alltid bra om svaret på frågan har att göra med själva verksamheten. Det kan exempelvis bero på att företaget gör ett viktigt och engagerande jobb, att de har en fantastisk företagskultur eller delvis arbetar pro-bono med välgörenhet. Allt detta och mycket mer än viktiga aspekter som i hög grad påverkar hur attraktiv en arbetsgivare är hos potentiella medarbetare.

Employer branding

Detta är ett begrepp som funnits i flera år. Employer branding, vilket kan översättas till arbetsgivarvarumärke, fungerar i princip som ett traditionellt varumärke. Det är med andra ord summan av alla associationer man har när man tänker på den specifika arbetsgivaren. Skandaler, hög personalomsättning och dylikt påverkar ett arbetsgivarvarumärke på ett negativt sätt. Ett gott rykte och personal som är stolta över sitt arbete och som väljer att stanna länge påverkar ett arbetsgivarvarumärke på ett positivt sätt. Anseendet eller så kallade ”imagen” sammanfattar bilden av ett varumärke.

Det finns företag som specialiserar sig på just detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att marknadsföring inte nödvändigtvis betyder att verksamheten verkligen har en utmärkt arbetsmiljö och positiv företagskultur. Detta är ett jobb som börjar internt och som ”smittar av sig” till den externa bilden av företag. Intern och extern kommunikation i en verksamhet löper därför hand i hand. Rekrytering inom teknik och industri i Stockholm kan lättare konkurrera om den kvalificerade arbetskraften om deras employer branding är starkt av rätt anledningar.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *