Hur jobbar en glasmästare i Stockholm?

26 december, 2014 webmaster 0 Comments

Själva arbetet som en glasmästare utför är i stort sätt likadant vart denne än arbetar. Det handlar alltså om att byta ut glas som av någon anledning gått sönder – detta är ju en glasmästares primära uppgift och sedan om detta glas sitter på ett fönster, en dörr eller bil spelar alltså ingen roll. Det som kan skilja mellan en glasmästare i en mindre stad mot en som är verksam i en större stad som Stockholm är hur dessa glas ser ut.

I Stockholm kan en glasmästare nämligen i en större utsträckning få arbeta med större projekt som vid exempelvis nybyggnationer. Detta då man bygger väldigt mycket nya hus och av vilt skilda karaktärer just i Stockholm och detta medför alltså att en glasmästare där möts av helt andra utmaningar än vad en kollega i en mindre stad som exempelvis Mora gör. Tar vi i Stockholm en galleria som exempel så ser man där att dessa numera byggs med väldigt mycket glas – både i taket och som väggar i form av skyltfönster.

Att få in ljus i en galleria är nämligen något som är lite av ett måste – både för själva gallerians estetik och karaktär men också sett ur kundernas perspektiv. Man handlar nämligen – enligt forskning – mer om det finns ett ljusinsläpp och genom att hela tiden använda sig av glas i stor omfattning i gallerior så spelar alltså en glasmästare i Stockholm en stor roll i denna kommers. Detta i och med att det trots allt är en glasmästare som montererar och sätter upp dessa fönster.

Där ser vi alltså ett tydligt exempel på hur själva yrket kan skilja sig mellan en glasmästare beroende på vart i Sverige denna har och bedriver sin verksamhet. Därmed inte sagt att en glasmästare i Stockholm inte arbetar med mer traditionella saker också – naturligtvis så byter man även fönster på villor, hus och lägenheter också. De större jobben – som vid gallerior – är ju bara en del av en glasmästare i Stockholms uppgifter.

Kostar en glasmästare i Stockholm mycket pengar att anlita?

Gällande priset för en glasmästare i Stockholm så varierar detta och beror helt på vad man ska ha för sorts arbete utfört. Generellt så kan man dock säga att en glasmästare i Stockholm ligger lite över medel jämfört med övriga landet gällande löner men detta är ju något som i stort sett gäller alla branscher. Man tjänar helt enkelt mer pengar i Stokcholm än vad man gör i övriga landet och detta inkluderar alltså även glasmästare.

Dock så ska man här göra skillnad på vad en glasmästare tjänar och vad det kostar att anlita en glasmästare. Här kan det nämligen – motsägelsefullt nog – vara billigare som kund och detta beror helt och hållet på den rådande konkurrensen mellan glasmästare i Stockholm. Som kund kan man där använda sig av denna konkurrens och pressa priserna nedåt genom att ta in offerter från flera olika företag. Här har man som kund en liten fördel då det handlar om glasmästare och dennes tjänster just i Stockholm.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *