Vilka faror finns när man utför arbete nära väg?

30 maj, 2018 admin 0 Comments

Vilka faror finns när man utför arbete nära väg?

Att utföra arbete nära väg är alltid förenad med vissa risker. Att jobba nära stora vägleder innebär att arbetarna riskerar att råka ut för olika typer av olyckor, till exempel kan de bli påkörda av en bil eller en lastbil. Därför är det så viktigt att man säkrar arbetsplatsen så mycket det bara går så att inga vägarbetare kommer till skada. Man ska alltid se till att tunga föremål inte kan ramla ner på någon. 

Hur informera om arbeten nära väg? 

I Sverige har sedan länge ett informationsarbete pågått för att få ner personskadorna i samband med vägarbeten. Dels har TV visat informationsfilmer om varför det är så viktigt att man sänker farten när man närmar sig arbeten nära väg och dels har man haft stora kampanjer i tryckt press. Det är också viktigt att man sätter upp skyltar på själva vägarbetet så att berörda bilister ser vad som pågår. Skyltarna bör vara stora och sättas upp på flera olika ställen. Texten måste vara enkel och snabb att läsa så att bilförarna snabbt förstår att de måste sänka farten. 

Vad händer med trafiken när arbete nära väg pågår? 

Nästan alla har vi varit med om vägarbeten ute på våra vägar och hur köbildning fort uppstår. Ofta stängs en eller flera filer av och dessutom sänks farten avsevärt. Det är viktigt att visa hänsyn och tålamod till både andra bilister och till de som utför arbetet nära väg även om det är lätt hänt att man blir arg och frustrerad för att det går så långsamt. Innan man ska ge sig ut och köra en lite längre sträcka ska man alltid ta reda på om det pågår några vägarbeten så att man kan planera för att ta en annan väg.

Var hittar man information om arbete nära väg? 

I Sverige är det Trafikverket som är ansvarig för transportsystemet och vägtrafiken. På deras hemsida finns mycket bra information om pågående arbeten nära väg. De olika kommunerna har också mycket information om vatten- och avloppsprojekt som negativt kan påverka framkomligheten på olika gator och cykelleder. Också transportstyrelsen och arbetsmiljöverket har gett ut mycket skriftlig information om vilka regelverk som måste följas när man utför arbete nära väg. Dödsfallen har ökat de senaste åren så det är idag än mer viktigt att man följer de regler som finns och det absolut viktigaste är att man sänker farten. 

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *