Internt eller genom extern aktör

27 maj, 2018 admin 0 Comments

Internt eller genom extern aktör

Oavsett vad för bransch som nagelfars kan man se tydliga likheter i fråga om organisation och strukturer. Det finns en tydlig gräns för när man började jobba med effektiva modeller och gå över till en modern affärsorganisation. Tidigare sköttes en hel del uppdrag internt, medan man i dagsläget oftare ser effektökning i någon outsourcing. Det handlar sällan om de mest affärsavgörande delarna även om detta också förekommer. Däremot kan man se hur IT och andra kompetenstunga områden ofta hamnar på externa grupper. Genom att jobba aktivt med outsourcing kan man försäkra sig om att det finns åtgärdsplaner för det mesta som kan inträffa. Oavsett om det handlar om serverunderhåll eller om någonting annat, kan det kännas bra att proffs på området står för drift och åtgärder. På så vis kan man i företaget fokusera på sin kärnuppgift istället för att gardera sig mot problem man ofta inte orkar hantera på rätt vis.

Viktig balans

När det gäller outsourcing är det viktigt att man har bra avtal och att allting är utformat för att eliminera framtida konflikter. Inte minst i företag som just börjar med outsourcing kan det kännas olustigt att lägga ut allt för stor makt hos extern aktör. Någonting som dock är en effekt av ökad outsourcing är att det nu finns en stor vana av att utforma juridiska dokument kring alla de problematiska diskussioner som kan tänkas vara aktuella. Att värna om sin verksamhet är endast sunt och genom bra outsourcing kan man tillföra kompetens som man tidigare inte kunnat rekrytera. I vissa fall är det enkomt en fråga om besparingar på kundtjänst och andra avdelningar billigare hanteras externt. Outsourcing är dock sällan bara en fråga om pengar utan också om att kunna förbättra det utbud man redan sitter på i företaget.

Nu befinner vi oss i en global kontext där geografi sällan utgör hinder för kundrelationer. Det finns därför stora möjligheter att outsourca uppgifter till olika delar av världen. Detta har under flera år skett i vissa branscher och fler tenderar att snegla på de möjligheter som erbjuds.

Leave a Reply:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *